Osnovne informacije o završnom radu

Završni rad je

učenikov uradak čijom se izradbom i obranom provjeravaju, vrjednuju i ocjenjuju učenikove strukovne, odnosno umjetničke kompetencije koje se stječu obrazovanjem prema stručno-teorijskim i praktičnim dijelovima određenih nastavnih planova i programa.

Sastoji se od

  • izradbe završnog rada;
  • obrane završnog rada.

Izradba

  1. odabir teme;
  2. izradba završnog rada pod stručnim vodstvom nastavnika struke – mentora;
  3. predaja završnog rada.

Predaja

Učenik je dužan pisani dio izradbe, koju je prihvatio mentor, predati u urudžbeni zapisnik ustanove najkasnije 10 dana prije obrane.

Završni rad brani se u

  • ljetnome roku - tijekom lipnja;
  • jesenskome roku - u istome ili prvome tjednu poslije drugoga popravnog roka
  • zimskome roku - tijekom veljače.

Obrana

Obrani može pristupiti učenik:

  1. koji je uspješno završio zadnju godinu obrazovanja;
  2. čiju je izradbu mentor prihvatio i za nju predložio pozitivnu ocjenu.

Učenik prezentira završni rad u obliku obrane ili javnoga nastupa pred povjerenstvom za obranu završnoga rada.

Obrana traje do 30 minuta.

Za sve ostale informacije

obratite se svojim strukovnim profesorima u školi.