Tečajevi i dodatno

Govorništvo i komunikacijska psihologija


U suradnji s Logos Edukacijom organiziramo tečaj govorništva i komunikacijske psihologije za djelatnike, roditelje, vanjske suradnike i druge zainteresirane u sklopu predmeta Retorike.

Održavati će se ponedjeljkom i srijedom u večernjim satima u prostorijama škole u trajanju od 60 sati, a započinje u listopadu 2018. godine.

Cilj je svladati govorničke i komunikacijske vještine.

Za ostale informacije obratite se Logos Edukaciji.

Natjecateljsko programiranje


Tečaj je dostupan učenicima škole.

Za više informacija, ili sudjelovanje, javiti se prof. Šariću.


Cilj natjecateljskog programiranja je napisati izvršni kod za računalni program koji može riješiti zadane probleme. Većina problema koji se pojavljuju u natjecanju su matematičke ili logičke prirode. Tipični zadaci spadaju u kategorije: kombinatorika, teorija brojeva, teorija grafa, geometrija, analiza nizova znakova, strukture podataka.

Neovisno o kategoriji problema, proces rješavanja se može podijeliti u dva široka koraka, izrada efikasnog algoritma i implementiranje tog algoritma u prikladnom programskom jeziku.

Plan predavanja


Četiri školska sata, održavaju se u tjednu A (pon, ut, pet) i u tjednu B (ut, sri, pet) - zadnji školski sati.

Tokom predavanja prolazi se teorija potrebna za rješavanje DZ, i dodatni zadaci.

INFO
min. tjedno opterećenje 2h teorija, 2h vježba, 2h DZ
max. broj natjecatelja 10

Dodatne pripreme za državnu maturu


Maturantima uz redovne nastavne sate dodajemo učenja iz obveznih predmeta na državnoj maturi. Tako se u školi mogu bolje pripremiti za maturu i saznati što im nije jasno.

Kako bi se što bolje pripremili i upisali željene fakultete, našim maturantima omogućit ćemo i dodatnu pripremu pomoću simulakre.com. Škola će maturantima osigurati besplatno korištenje tih priprema - uključeno je u školarinu.

simulakre.com je prva hrvatska tvrtka specijalizirana za online pripreme za državnu maturu i prijemne ispite. Uz računalo, u bilo koje doba dana, koliko vježbati želiš, svojim tempom i na njihov način, po pristupačnoj cijeni - dragi maturanti diljem Lijepe naše sve je to i vama dostupno.